Temeljem čl.69 Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09 i 35/13) Kolar Grupa d.o.o., Matije Gupca 1A, Strahoninec, 40000 Čakovec, OIB: 98384492985 donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Osvoji Grill set za kamin”

Članak 1: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Osvoji Grill set za kamin.“ priređuje Kolar Grupa d.o.o., Matije Gupca 1A, Strahoninec, 40000 Čakovec, OIB: 98384492985

Članak 2: SVRHA I TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se provodi u svrhu promocije Priređivača i unapređenja prodaje te traje od 21.09. do 25.09.2022.g. do 00.00h.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Nagradna igra se organizira i provodi na službenoj facebook i instagram stranici brenda MetalMarkt koji je u vlasništvu Priređivača.

Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE PRIREĐIVAČ

Fond nagrada sastoji se od: 1. Grill seta za kamin u vrijednosti od 690,00Kn sa PDV-om

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe koje zadovolje uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 6: NAČIN SUDJELOVANJA u nagradnoj igri

Korisnik može, ali ne mora pritisnuti Like na objavljeni post, može ali ne mora imati Like na službenoj facebook stranici brenda MetalMarkt, u komentaru može ali ne mora upisati barem dva imena facebook prijatelja za koja misli da vole grill i može ali ne mora podijeliti post kao public, a zaključno sa 25.09.2022. godine u 00:00 sati. Svaki korisnik može sudjelovati samo jedan put a jedini zahtjev je da napiše bilo kakav komentar kako bi aplikacija za odabir pobjednika mogla registrirati da korisnik želi biti sudionik u nagradnoj igri.

Članak 7: IZVLAČENJE NAGRADA

Dobitnici nagrada biti će izvučeni 26.09.2022. godine, u 10.00 sati. Nagrada se izvlači slučajnim odabirom između svih pristiglih prijava. U slučaju da izvučeni dobitnik ne ispunjava sve uvijete i podatke iz čl.6. ovih Pravila, smatrat će se nevažećim te će biti izvučena druga prijava.

Članak 8: OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika/ce nagrada, nakon nagradnog izvlačenja, bit će objavljeno 26.09.2022.g., u 12.00h na službenoj facebook i instagram stranicama brenda MetalMarkt.